Allmänna villkor (“Allmänna Villkor”) för beställningar som sker online på www.odyps.com

Vänligen finn nedan en beskrivning av våra Allmänna Villkor, som reglerar hur vi administrerar och tar betalt för dina köp av Odyps AB :s produkter. På websidan www.odyps.com utbjuds ”Odyps-produkter” och ”Partnerprodukter” till försäljning. Odyps-produkter är alla produkter som vi erbjuder via www.odyps.com, om det inte särskilt anges att det är Partnerprodukter. Partnerprodukter är produkter som vi erbjuder via www.odyps.com och som uttryckligen identifierats som Partnerprodukter. Odyps-produkter och Partnerprodukter refereras fortsättningsvis gemensamt till som ”Produkter”.

Odyps AB  (“Odyps ”)

Org. nr. 559151-1638

Telefon nr. +46-(0)31 137055

Adress: Odyps AB , Väderkvarnsgatan 1, 417 03 Göteborg , Sverige

 

Odyps AB och respektive ”Odyps partner” refereras fortsättningsvis gemensamt till som ”vi”.

2.1 Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga beställningar som görs av kunden (“Kunden” eller “dig”) när Kunden beställer Odyps-produkter via odyps.com.

Genom att du gör en beställning av Odyps-produkter ingår du ditt avtal med Odyps AB.

2.2 När du beställer Partnerprodukter, ingår du ett avtal med Odyps AB och respektive Odyps partner. Kontaktinformation, inklusive företagsnamn och adress, till relevant Odyps partner anges på produktsidan.

2.3 Genom att göra en beställning anses du även bekräfta att du är

(a) 18 år eller äldre och inte står under förmyndarskap

2.4 Odyps AB förbehåller sig rätten att, från tid till annan, ändra dessa Allmänna Villkor utan att på förhand meddela dig som Kund om förändringarna ifråga. De Allmänna Villkor som finns publicerade på www.odyps.com vid den tidpunkt då du gör din beställning kommer dock att gälla avseende din beställning av Produkter. Om de Allmänna Villkoren har förändras efter det att du har lagt din beställning gäller de Allmänna Villkor som var publicerade vid tidpunkten för din beställning för samtliga ärenden avseende din beställning, dvs. såväl för köp- och eventuell returprocess.

Genom att klicka på ”Bekräfta” i det sista beställningssteget, uppkommer en bindande beställning och du åtar dig därmed att köpa de Produkter som finns i din varukorg. När du har bekräftat din beställning, kommer vi att skicka en orderbekräftelse av din beställning via e-post. Ett bindande avtal anses ingånget när du mottar orderbekräftelsen.

4.1 De priser som visas vid tidpunkten för din beställning gäller för ditt köp. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar mervärdesskatt (moms). Odyps AB, eller relevant Odyps partner vid köp av Partnerprodukter, innehar äganderätten till Produkterna till dess full betalning har erlagts.

4.2 Odyps AB står inte för leveranskostnader utanför Sverige gränser.

4.3 Expressleverans erbjuds för vissa beställningar av Odyps-produkter. När du gör din beställning framgår i det sista beställningssteget om expressleverans erbjuds avseende din beställning.

5.1 Odyps AB erbjuder följande betalningsalternativ: betalning med kredit- eller bankkort (Visa, Master Card, American Express), betalning via faktura och betalning via Paypal. Vi förbehåller oss rätten att inte erbjuda samtliga betalningsalternativ för alla beställningar och kommer att hänvisa till aktuella betalningsalternativ.

Du är ansvarig för eventuella kostnader kopplade till dina kontotransaktioner.

 

5.2 Om du väljer att betala med kreditkort, så kommer ditt kort att debiteras den dag du gör din beställning.

 

5.3 Vid köp mot faktura är betalningsfristen femton (15) dagar. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en påminnelseavgift om sextio (60) kronor (SEK) per betalningspåminnelse vid försenad eller utebliven betalning. Vid försenad eller utebliven betalning kommer den första betalningspåminnelsen att skickas femton(15) dagar efter att du har mottagit leveransbekräftelsen för din order. Vid eventuella påföljande betalningspåminnelser kommer dessa att skickas med tio (10) dagars intervaller, räknat från datumet för den första betalningspåminnelsen. Du har rätt att inkomma med bevisning utvisande att kostnaden för den faktiska skadan för utebliven betalning är lägre än påminnelseavgiften, eller att ingen skada har uppstått överhuvudtaget.

 

5.4 Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor anses du ha gett ditt samtycke till att eventuella fakturor och kreditfakturor uteslutande skickas till dig i elektronisk form.

6.1 Vi är endast skyldiga att leverera varor som finns tillgängliga i vårt lager, inklusive sådana varor som är att inkomma enligt beställningar från våra leverantörer. När du beställer Partnerprodukter innefattar ”vårt lager” respektive Odyps partners lager. Om en Produkt inte är tillgänglig i lager kommer vi att kontakta dig och återbetala eventuellt erlagt t belopp utan onödigt dröjsmål. Vidare åtar vi oss inte någon skyldighet att anskaffa beställda Produkter från något annat håll (anskaffningsrisk). Detta gäller även beställningar av generiska varor (vilket innebär sådana varor där endast aktuell varutyp och egenskaper anges).

 

6.2 Produkter inköpta via www.odyps.com levereras endast till leveransadresser uppgivna vid beställningen

. När leveranstiderna anges i arbetsdagar ska med arbetsdagar förstås alla dagar från och med måndag till och med fredag, exklusive nationella helgdagar i Sverige (dvs. s.k. röda dagar).

 

6.3 Vi levererar dina Produkter till den leveransadress som du angav i din beställning. När du lägger din beställning kommer du att se den uppskattade leveranstiden. Leveranstiden kommer att uppdateras när vi skickar orderbekräftelsen till din e-postadress.

6.4 Vår normala uppskattade leveranstid är 2-4 veckor från inköpsdatumet.

6.5 Om du väljer att få dina Odyps-produkter med expressleverans (om det är möjligt) kommer din beställning att levereras senast inom tre (3) arbetsdagar. (Sverige) .Om Odyps-produkterna inte levererats inom tre(3) arbetsdagar, kommer vi naturligtvis att återbetala leveranskostnaden för expressleveransen.

 

7.1 Rabatterbjudanden är erbjudanden som inte kan köpas, utan som erbjuds som en del av Odyps AB:s marknadsföring och som endast är giltiga under en begränsad tid.

7.2 Rabatterbjudanden kan endast användas en (1) gång per beställning och endast inom giltighetstiden för det aktuella rabatterbjudandet. Vissa märken eller varor kan vara exkluderade från erbjudandet, vilket innebär att rabatterbjudandet inte går att använda för köp av dessa märken eller varor. Rabatterbjudanden får inte användas för att köpa presentkort. Vänligen observera att din beställning kan behöva uppfylla ett lägsta beställningsvärde för att användning av rabatterbjudanden ska vara tillåtet.

7.3 Det totala beställningsvärdet för Produkterna måste motsvara eller överstiga värdet av rabatterbjudandet. Om det totala beställningsvärdet överstiger rabatterbjudandets värde kan du erlägga betalning av det överstigande värdet genom något av de betalningsalternativ som erbjuds, vänligen se avsnitt 5.1, ovan. Det är inte möjligt att lösa in rabatterbjudanden mot kontanter och på rabatterbjudandena upplöper inte heller någon ränta. Värdet av ett rabatterbjudande kommer inte att återbetalas om du utövar din ångerrätt avseende hela eller delar av din beställning, men vi kommer att återbetala det belopp som du eventuellt har betalat för de återlämnade Produkterna. Återbetalningen kommer därmed inte att täcka något belopp som du fått avdrag för vid fastställande av pris, genom att du använt ett rabatterbjudande.

7.4 Du kan endast använda rabatterbjudanden innan beställningsprocessen är avslutad. Detta innebär att det inte är möjligt att använda rabatterbjudanden med retroaktiv effekt. Rabatterbjudanden är personliga och får inte överlåtas till tredje man. Om inte annat anges så kan rabatterbjudanden inte kombineras med andra erbjudanden.

7.5 Om du har använt ett rabatterbjudande för en beställning och senare väljer att utnyttja din ångerrätt och returnera en eller flera Produkter, och detta medför att det totala beställningsvärdet understiger eller motsvarar rabatterbjudandets värde, så förbehåller vi oss rätten att debitera dig det ordinarie priset för de varor du behåller (beroende på villkoren för det aktuella rabatterbjudandet).

8.1 Presentkort utgör värdetillgodohavanden som erbjuds till försäljning. Presentkorten kan endast användas för att köpa -Produkter och kan inte användas för att köpa ytterligare presentkort. Om det totala beställningsvärdet överstiger presentkortets värde, kan du erlägga betalning av det överstigande värdet genom något av de betalningsalternativ som erbjuds, vänligen se avsnitt 5.1, ovan.

8.2 Presentkort kan endast användas och tillgodohavanden utnyttjas innan du bekräftar din beställning. Det är inte möjligt att lösa in presentkort mot kontanter och på presentkorten upplöper inte heller någon ränta. Genom att logga in via ditt användarkonto på www.odyps.com, kan du använda presentkort, lägga till dem till ditt användarkonto och se saldot på eventuella tillgodohavanden.

9.1 När du handlar på www.odyps.com har du enligt lag rätt att ångra ditt köp.

9.2 Om du vill returnera en Produkt så kan du skriva ut en retursedel via ditt användarkonto på www.odyps.com.

10.1 Du har alltid rätt att inom tre (3) år från mottagandet av Produkterna reklamera defekta Produkter, under förutsättning att du meddelar oss om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Om du vill reklamera en felaktig Partnerprodukt kan du även, men är inte skyldig att, reklamera till relevant Odyps partner. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats in inom skälig tid.

10.2 Om de Produkter du returnerat kan konstateras defekta kommer Odyps AB att göra en fullständig återbetalning motsvarande ditt inköpspris för Produkterna, samt leveranskostnaderna för dessa. För att en Produkt ska bedömas som defekt ska felet ha uppstått innan försäljningstillfället. Om du reklamerar en felaktig Produkt inom sex (6) månader från försäljningstillfället, anses felet ha uppstått innan försäljningstillfället, såvida inte annat motbevisas av Odyps AB eller, i förekommande fall, relevant Odyps partner. Om reklamationen sker mer än sex (6) månader efter försäljningstillfället, är du dock skyldig att inkomma med bevis utvisande att felet uppstod innan försäljningstillfället. Om du vill göra en reklamation kan du kontakta oss på Odyps AB , Väderkvarnsgatan 1, 417 03 Göteborg , Sverige (e-mail: info@odyps.com. Du kan även, men är inte skyldig att, kontakta relevant Odyps partner i enlighet med avsnitt 9.3 ovan, när beställningen avser Partnerprodukter.

Återbetalningar sker automatiskt med samma betalningsmetod som du själv använde för att betala dina Produkter. Om betalningen skedde per faktura kommer återbetalningen att göras till det konto som betalningen gjordes från. Vid behov kan vi därför behöva be dig om dina kontouppgifter. Om du betalade via Paypal eller med kredit- eller bankkort, kommer återbetalningen ske till ditt Paypal-konto respektive kredit- eller bankkort. Om du använde ett presentkort för att betala dina varor, kommer återbetalningen av det aktuella beloppet att ske genom att du får ett tillgodohavande registrerat på ditt presentkortskonto.

Samtliga immateriella rättigheter tillhöriga Odyps AB, dess koncernbolag och/eller licensgivare, inklusive men inte begränsat till varumärken och verk som skyddas av upphovsrätt återgivna på odyps.com, tillhör Odyps AB, dess koncernbolag och/eller dess licensgivare som reserverar sig samtliga rättigheter därtill. Det innebär att all användning av www.odyps.com eller dess innehåll som utgör ett nyttjande annat än sådant nyttjande som faller inom en Kunds åtgärder avseende beställningar, administration samt nyttjande av tjänster relaterade till Kundens köp av Odyps-produkter kräver föregående skriftligt tillstånd av Odyps AB. Till undvikande av oklarhet så innebär detta att all kopiering eller lagring av innehåll från www.odyps.com, i dess helhet eller delar därav, för andra syften än för en Kunds privata, icke-kommersiella bruk, kräver ett föregående skriftligt tillstånd från Odyps AB. Denna begräsning innefattar, men är inte begränsad till, varumärken, firmor/bolagsnamn, produktnamn, bilder, foton, grafiska designinslag, och information om Odyps-produkter.

Om du behöver hjälp hänvisar vi dig till vårt hjälpavsnitt eller så kan du kontakta oss här.

14.1 Dessa Allmänna Villkor och ditt avtal med Odyps AB varken friskriver Odyps AB från eller begränsar Odyps AB:s ansvar enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning.

14.2 Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor, eller del därav, skulle konstateras ogiltig ska detta inte påverka giltigheten eller tolkningen av andra bestämmelser i dessa Allmänna Villkoren, såvida inte Odyps AB eller Kundens åtaganden, vid exkludering av sådana bestämmelser, skulle anses som oskäligt betungande.

14.3 Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på www.odyps.com. Du kan även skriva ut eller spara dessa Allmänna Villkor genom att använda sedvanliga kommandon i din webbläsare (vanligen Arkiv -> Spara som). Du kan även ladda ner och spara detta dokument i PDF-format genom att klicka här. För att öppna PDF-filen behöver du ha Adobe Reader eller ett motsvarande program för att läsa PDF-format installerat på din dator. Du kan kostnadsfritt ladda ned Adobe Reader på www.adobe.se.

14.4 Du kan även enkelt spara dina orderuppgifter genom att antingen ladda ned dessa Allmänna Villkor och använda sedvanliga kommandon i din webbläsare för att spara den orderinformation som visas på den sista sidan av beställningsprocessen på odyps.com eller genom att invänta den automatiska orderbekräftelsen som vi skickar till den e-postadress du har angivit i samband med slutförandet av din beställning. Orderbekräftelsen innehåller dina orderuppgifter samt våra Allmänna Villkor och kan enkelt sparas ned eller skrivas ut via ditt e-postprogram.

Du har i din egenskap av konsument rätt att, om du har ett klagomål om ett köp vilket inte kunnats åtgärdas genom direktkontakt med Odyps AB, vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att göra upp i godo. Att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. Du kan endast använda alternativet om du är bosatt inom EU och den andra parten är etablerad inom EU. Du kan antingen använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller vända dig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, via www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Dessa Allmänna Villkor samt avtalet mellan dig och Odyps AB, och i förekommande fall relevant Odyps partner, ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

Med Vänliga Hälsningar

Odyps AB

Väderkvarnsgatan 1

417 03 Göteborg

Sverige